Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

jordiskadjektiv~tearthly, terrestrial; världslig worldly; relig. äv. mortalhans jordiska kvarlevor vanl. his mortal remainslämna detta jordiska depart this life
världsligadjektiv~tmateriell o. som mots. till andlig worldly; världsligt sinnad worldly-minded; jordisk earthly; av denna världen el. om t.ex. nöjen mundane; icke kyrklig el. om t.ex. domstol secular; om t.ex. makt äv. temporal; profan el. om t.ex. konst profane
© NE Nationalencyklopedin AB