Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

jordsubstjordklot earthresa jorden runt go round the worldmark ground; jordmån soil; mylla earth; stoft dustgå under jorden gömma sig go undergroundområde landett stycke jord a piece of landelektr. earth; amer. ground
klumpsubstlump; jord clodklunga clump
kargadjektivom jord, landskap barren, bare
modersubstmotherModer jord Mother Earth
schaktaverbexcavate; t.ex. lös jord remove
bearbetningsubstworking; jord cultivationför t.ex. radio, tv adaptation
fastighetsubsthouse property; med jord landed property; fast egendom real estate
styckaverbkött etc. cut upstycka sönder cut…into piecesjord el. mark parcel out
bearbetaverbmaterial, råvaror work; jord cultivateför t.ex. radio, tv adapt forpåverka try to influence
himmelsubstskysolen stod högt på himlen the sun was high in the skyunder Italiens himmel under Italian skieshimmelrike heavenröra upp himmel och jord raise hell
© NE Nationalencyklopedin AB