Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

JOsubstse justitieombudsman
jointerjektionsvar på nekande fråga why, yesjo då! oh yes!
justitieombudsmansubstjustitieombudsmannen (förk.JO) the Parliamentary Ombudsman
snyggadjektivprydlig tidy, neat; ren clean; vacker etc. pretty, nice, fine; om en man handsome, good-lookingjo, det var just snyggt! iron. that's (this is) a fine thing!
© NE Nationalencyklopedin AB