Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

javisstinterjektioncertainly, of course, sure
sjuttonräkneordseventeen; se femtonför ex. o. femton-för sammansättningari svordomar el. vissa uttryck: Lord!ja, för sjutton! yes, damn it!; javisst you bet!vad sjutton skulle jag göra det för? why on earth should I do that?full i sjutton full of mischiefdet var dyrt som sjutton it cost the earth
© NE Nationalencyklopedin AB