Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

januarisubstantivoböjl., enJanuaryförk.Jan.; för ex. jfr april, femte
förbrukningsdagsubstantiv~en, sista förbrukningsdag15 januari (på förpackning) use-by date
gällaintransitivt verb och transitivt verbgällde, gälltgälla [för] räknas count; vara värd be worthesset gäller för 1 eller 14 the ace counts…äga giltighet:allm. be valid; om lag el. kontrakt o.d. äv. be (remain) in force, apply; om mynt o.d. be current; vara tillämplig på apply to, concernabonnemanget gäller från… the subscription is valid (runs) [as] from…bestämmelsen gäller från 1 januari the regulation applies as from (comes into effect on) 1st Januarybiljetten gäller [för] 1 månad …is valid for a montherbjudandet gäller till 15 april… …is open to 15th Aprilmitt löfte gäller fortfarande …still holds goodangå:avse be intended for, be aimed at; röra concern, have reference todetta gäller er alla this concerns all of youvad gäller saken? what is it about?; vad kan jag stå till tjänst med? what can I do for you?opers.det gäller är fråga om el. vanl. it is a question (matter) ofdet gäller attdet är viktigt att  (+ inf.) it is important to + inf.nu gäller det! now for it!nu gäller det att handla snabbt now we (you etc.) must act quicklyhan sprang som om det gällde livet he ran as if his life depended on itanses be regarded <för (som) as>; pass <för for>han vill gärna gälla för generös he sets himself up as…
© NE Nationalencyklopedin AB