Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

jainterjektionyesja då! oh yes!ja visst! you bet!, not half!; spec. amer. sure thing!
magistersubstlärare schoolmasterja, magistern! yes, Sir!
självklaradjektivuppenbar obvious, self-evidentja, det är självklart! yes, of course!
visstadverbcertainly, to be sure; utan tvivel no doubtja visst! certainly!, of course!visst inte! certainly not!du tror visst att… you seem to think that…
1 justadverbjust; precis exactlyja, just han! yes, him!, the very man!varför välja just honom? why choose him of all people?just det! that's right!
säkertadverbmed visshet certainly; högst sannolikt very likely, probably; tryggt securelyja säkert! certainly!, sure!det vet jag alldeles säkert I know that for certainjag vet inte säkert om… I am not quite sure whether…
gärnaadverbvilligt willingly; med nöje gladly, with pleasuregärna det! by all means!gärna för mig! it's all right with (by) meja gärna! please!inte gärna knappast hardlyhan får gärna komma he can come if he likesjag skulle bra gärna vilja veta… I would very much like to know…
1 tackaverbthanktacka ja till ngt accept sth with thankstacka nej till ngt decline sth with thanksingenting att tacka för! don't mention it!tacka för det! naturligtvis of course!tacka vet jag… give me…any dayha ngn att tacka för ngt owe sth to sb
sjuttonräkneordseventeen; se femtonför ex. o. femton-för sammansättningari svordomar el. vissa uttryck: Lord!ja, för sjutton! yes, damn it!; javisst you bet!vad sjutton skulle jag göra det för? why on earth should I do that?full i sjutton full of mischiefdet var dyrt som sjutton it cost the earth
antaverbförmoda suppose, assumeta emot, t.ex. plats take; säga ja till accepttill utbildning admitgodkänna accept, adopt, approve; lagförslag passgöra till sin adoptanta namnet Anthony take (assume) the name of Anthony assumeanta fast konsistens set, harden
© NE Nationalencyklopedin AB