Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

järnvägsstationsubstrailway station; amer. railroad station
serveringsubstbetjäning service; uppassning waitinglokal restaurant; på järnvägsstation etc. refreshment room, buffet
obemannadadjektivom t.ex. raket unmanned; om fyr, järnvägsstation etc. unattended
centralsubstcentrecentralen järnvägsstation the central station
adjektivcentraldet centralaväsentliga i ngt the essential thing about sth
© NE Nationalencyklopedin AB