Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

järnsubstantiv~et, =iron äv. med. el. bildl. el. om skjutvapen el. golfklubborge järnet vard.:ge full gas step on the gas (juice), step on it samtliga äv. bildl.; bildl. äv. give it all you've (we've etc.) got, sock it to 'emha [för] många järn i elden have got [too] many irons in the fireta sig ett järn en sup, vard. have a drink, take a drambalk av järn äv. iron…
1 rostsubstantiv~enpå järn o. växter rust
kaminsubstantiv~en, ~erstove; järn~ iron stove; el~ el. fotogen~ heater
balksubstantiv~en, ~arbjälke:trä~ beam; järn~ o.d. girderjur. section, code, act
rostfläcksubstantiv~en, ~arpå järn rust stain; på tyg äv. iron mould [stain]
spettsubstantiv~et, =stek~ spit; grill~ skewerjärn~ [pointed] iron-bar lever
smidesubstantiv~t, ~nsmideri forging, smithery, smithworkkonkr.smiden av järn wrought-iron goods
3 tackasubstantiv~n, tackorav järn el. bly pig; av guld el. silver bar, ingot; av stål billet
smidatransitivt verbsmidde, smittforge; järn äv. smith; hamra ut hammer out; bildl. (t.ex. planer) devisesmida medan järnet är varmt strike while the iron is hot; bildl. äv. make hay while the sun shinessmida fast ngt fasten…by forging
skrotsubstantiv~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasmetall~ scrap [metal]; järn~ scrap iron; skräp refuse, scrap, junkde är av samma skrot och korn bildl. they are birds of a feather~en, ~arskrotupplagsälja på (till) skroten sell at (to) a scrapyard (junk yard)
© NE Nationalencyklopedin AB