Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

jämntadverbeven, evenly, level, smoothly, regularly etc.; se jämndela jämnt divide equallyinte dra jämnt vara oense not get on well togetherprecis exactly
1 slättsubstplain; slättland flat land
adverbjämntligga slätt be smooth
uddaadjektivodd, unevenudda eller jämnt odd or evenen uddaomaka sko an odd shoe
nättadjektivsöt pretty, cute; prydlig neaten nätt summa a tidy sum
adverbprettily, neatlynätt och jämnt only just
jämnaverbjämna ngt level sth, make sth level, make sth even, make sth smooth; klippa ngt jämnt el. putsa trim sthjämnaa vägen smooth the wayjämna till el. jämna ut level sth, make sth level
jämnadjektivutan ojämnheter even; plan level; slät smoothregelbunden even; likformig uniform; kontinuerlig continuoushålla jämna steg med a) keep in step with b) hålla sig à jour med keep pace with, keep up withmed jämna mellanrum at regular intervalsha jämna pengar have the exact changedet är jämnt! t.ex. till en kypare never mind the change!
knapptadverbknappast hardly, scarcely; nätt och jämnt barelyknappt…förrän hardly …when, scarcely …when, no sooner…thandet tog knappt en timme it took just under an hourmed liten marginal narrowly; otillräckligt scantily; snålt sparinglyvinna knappt win narrowly, win by a narrow marginvara knappt tilltagen a) om tyg etc. be not quite enough b) om mat be scanty c) om plagg, hus be on the small side
© NE Nationalencyklopedin AB