Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

jämnaverbjämna ngt level sth, make sth level, make sth even, make sth smooth; klippa ngt jämnt el. putsa trim sthjämnaa vägen smooth the wayjämna till el. jämna ut level sth, make sth level
raseraverbriva ned demolish; förstöra destroy; jämna med marken raze, lay…in ruins
jämnadjektivutan ojämnheter even; plan level; slät smoothregelbunden even; likformig uniform; kontinuerlig continuoushålla jämna steg med a) keep in step with b) hålla sig à jour med keep pace with, keep up withmed jämna mellanrum at regular intervalsha jämna pengar have the exact changedet är jämnt! t.ex. till en kypare never mind the change!
1 marksubstjordyta ground; jordmån soil; markområde landta mark landjämna med marken raze to the groundpå svensk mark on Swedish soilta mark land, touch down
© NE Nationalencyklopedin AB