Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ivrigadjektiv~teager, keen; angelägen äv. anxious; enträgen urgent; energisk energeticbli (vara) ivrig lätt upphetsad get (be) excited
nitiskadjektiv~tivrig zealous, diligent; trägen assiduous; starkare ardent, ferventalltför nitisk over-zealous
förespråkaresubstantiv~n, =förkämpe advocate <för of>, spokesman <för for>vara en ivrig förespråkare för be an ardent (a keen) advocate of
passioneradadjektivpassionerat, ~elidelsefull passionate; ivrig el. entusiastisk keen, ardent, enthusiastic; om t.ex. talare impassionedhan är [en] passionerad fiskare äv. fishing is a passion with him
nyfikenadjektivnyfiket, nyfiknacurious; frågvis inquisitive; neds. prying; vard. nosynyfiken i en strut! Nosy Parker!nyfikenngt (hur) curious about…, curious (ivrig eager, anxious) to hear (learn, know osv.)…göra ngn nyfiken äv. arouse sb's curiosity
2 månadjektiv~tmån om a) angelägen om anxious (concerned) about b) aktsam med careful of c) noga med particular aboutmån om att (+ inf.): ivrig eager to + inf.; angelägen anxious to + inf.han är mån om sitt rykte …jealous of his reputation
© NE Nationalencyklopedin AB