Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ituadverbi två delar in two, in half (halves)söndergå (vara) itu go to (be in) piecesta itu med ngt set about (set to work at) sthta itu med ngn take sb in hand
angripatransitivt verb-grep, -gripitallm. attack; anfalla äv. assault; inverka skadligt på äv. affect; ta itu med äv. tackleangripa ett problem tackle (attack) a problem
gnagatransitivt verb och intransitivt verbgnagde, gnagtgnaw äv. bildl.; smågnaga nibble <på ngt [at] sth>gnaga hål på (i) gnaw holes (resp. a hole) ingnaga av itu gnaw…in two; bort gnaw off
klyvatransitivt verbklöv, kluvitallm. split, cleave; skära itu cut…in two (half); dela divide upklyva atomer split atomsklyva vågorna cleave (breast) the wavesreflexivt verbklöv, kluvitklyva sig split
sågatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsawsågat virke sawn timberse sabla nedunder sabla
partikelverbsåga avsaw off; itu saw…in twosåga av den gren man själv sitter på ung. cut off one's nose to spite one's facesåga bortsaw awaysåga itusaw…in twosåga nedsaw downsåga tillsawsåga uppi bitar saw upsåga utsaw out
trasigadjektiv~tsöndertrasad ragged äv. bildl., tattered; sönderriven tornsönderbruten brokenvara trasig i bitar be in pieces; itu be in twoi olag el. ur funktion …out of orderhissen är trasig äv. the lift (amer. elevator) doesn't worklåset är trasigt the lock is broken
sönderadjektivoböjl.adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. köra sönderunder köra)sönderslagen, bruten, av o.d. broken; i bitar:adj. [all] in pieces; adv. to (into) pieces; itu:adj. in two pieces; adv. in twosönder brista o.d. break [itu in two]; gå i bitar go (come, bildl. fall) to piecesha sönder slå sönder, bryta sönder etc. break; i flera delar break…to pieces (bits); itu break…in twobita sönder bita hål i bite a hole (på flera ställen holes) inkoka sönder t.ex. kött boil…to shreds; t.ex. frukt boil…to a pulp (mash)slå ngn sönder och samman smash (batter) sb to piecesta sönder ta isär take…to pieces (apart, asunder); t.ex. maskin äv. disassemble, dismounttrampa sönder i bitar tread…to piecesi olag out of order; slut (om t.ex. glödlampa) gonehissen är sönder äv. …doesn't work (function)sönder bli sönderslagen break; sluta fungera go (get) out of order; stanna, strejka break downha sönder damage; starkare destroy, ruin
1 knipasubstantiv~n, kniporpenning~ financial straits (difficulties) (pl.)klämmaråka (vara) i knipa get into (be in) a fix (tight corner, jam, mess)
transitivt verbknep, knipitnypa pinch; med tång o.d. äv. nipknipa av nip (pinch) off (itu…in two)knipa ihop eg. pinch…together (igen…to)knipa ihop läpparna compress one's lipsknipa ihop ögonen screw up one's eyeslyckas få el. t.ex. jobb, huvudroll etc. landintransitivt verbknep, knipitom det kniper bildl. at (amer. in) a pinch, if the worst comes to the worst
börjatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. begin, start; högtidl. commence; ta itu med set about <arbeta working>; inleda, påbörja äv. institute, initiatebörja [att] (+ inf.) begin (etc.) to + inf.; spec. om avsiktlig handlingel.vid opers. vb äv. begin (etc.)+ ing-formbörja dricka supa begin (take to) drinking; vard. take to the bottlebörja motionera take up exercisedet börjar bli mörkt (kallt) it is getting dark (cold)börja om [från början] start afresh, start [all over] againtill att börja med to begin (start) with; först […men] at firstbörja på ngt start on (t.ex. ett arbete set about) sthordet börjar på h …begins with an h
nypatransitivt verbnöp, nypt el. nupiteg. pinch, nip, tweak <ngn i örat sb's…>det kylan nyper i skinnet there is a [cold] nip in the airnypa av pinch…off (itu in two); trädg. pinch (nip) offknyckanypa åt sig ngt pinch…, grab…substantiv~n, nyporhålla ngt i nypan (nyporna) …in one's hand (vard. paw)ta ngt med nypan (nyporna) …with one's fingers (vard. paws)ha hårda nypor vard., vara hårdhänt be toughen nypasmulat.ex. mjöl a pinch of…; frisk luft a breath (mouthful) of…ta ngt med en nypa salt bildl. take sth with a pinch of salt
© NE Nationalencyklopedin AB