Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

isoleraverbisolatetekn. insulate
spärraverbblock up, bar; stänga för trafik close <för to>spärra en check stop payment of a cheque (amer. check)spärra ett konto block an account, freeze an account
verb och partikelverbspärra avgata, väg close; med t.ex. bockar block; med rep rope off; med poliskordong cordon offisolera isolate, shut offspärra in ngnshut up sb; låsa lock sb upspärra upp ögonenopen one's eyes wide
© NE Nationalencyklopedin AB