Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

issubsticeha is i magen keep a cool headlägga ngt på is put sth on icewhisky med is whisky on the rocksdet är is på sjön the lake is covered with icehan är ute på hal is he is skating on thin ice
vårasverbdet våras spring is comingdet våras för… … is coming back again, … is flourishing
klassföräldersubstparent who is class representative
gläntsubstdörren står på glänt the door is slightly open, the door is ajar
ambitiösadjektivambitioushon är mycket ambitiös she is very conscientious, she is very diligent
tomgångsubstmotor.bilen går på tomgång the car is idling, the car is ticking over
dvs.förk. för det vill sägathat is to say, that is, i.e.
ändamålsenligadjektivden är ändamålsenlig it is suited to its purpose, it is suitable
nöjeslystenadjektivhon är nöjeslysten she is fond of amusement, she is fond of pleasure
omdömeslösadjektivhon är omdömeslös she is lacking in judgement
© NE Nationalencyklopedin AB