Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

irraintransitivt verb~de, ~tirra [omkring] wander (rove) abouthan har en irrande blick his eyes are always wandering
kringflackandeadjektivoböjl.föra ett kringflackande liv ströva (irra) omkring lead a wandering (roving) life, wander
runtadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. slå runtunder slå); roundrunt om[kring], se runtomlåta ngt gå runt (vid bordet) pass sth roundgå (irra) runtgatorna (i staden) wander about…lova runt [och hålla tunt] promise more than one can performvisa ngn runt show sb roundprepositionkring o.d. roundrunt hörnet round the corner, all over the country…dygnet runt [the whole] day and nightåret runt all the year round
© NE Nationalencyklopedin AB