Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inveckladadjektivkomplicerad complicated
engageradadjektivinvecklad involved <i in>; känslomässigt committed <i to>, dedicated <i to>
krångligadjektivsvår difficult; invecklad complicated; besvärlig troublesome; kinkig awkward; dålig, t.ex. om mage weak
invecklaverbinvecklas i ngt el. bli invecklad i ngt get involved in sth, get mixed up in sth
krånglaverbställa till krångel make a fuss, make difficulties; ställa till med besvär give troublekrångla till röra till make a mess of; göra invecklad complicatesluta fungera go wrongmagen krånglar there is something wrong with my stomach
© NE Nationalencyklopedin AB