Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

invändigtadverbinternally; i det inre in the interior; på insidan [on the] insidein och utvändigt inside and outside, within and without
klä (jfr äv. klädd)transitivt verb~dde, ~ttta på kläder dress; förse med kläder clothe; pryda attire, arraybekläda:invändigt line; utvändigt face; t.ex. med blommor deck; förse med överdrag cover; jfr klä överunder klänedanklä julgranen decorate (dress) the Christmas treekläen vägg med panel panel…passa suit; become äv. anstårött klär henne el. hon klär i rött red suits her, she looks good in redklä skott för ngt be made the scapegoat for sth
reflexivt verb~dde, ~ttklä sig dress, dress oneself; poet., om naturen o.d. clothe oneselfklä sig snyggt (smakfullt) med smak dress well, be well dressedklä sig varmt put on (bära wear) warm clothing, wrap up wellklä sig fin dress (get oneself) uphon klär sig bara i märkeskläder she only wears designer clothes
partikelverbklä avklä av ngn undress sbklä av sig undress, take off one's clothesklä av sig naken strip [naked]; vard. peel offklä inmed t.ex. värmeisolerande material lagklä omklä om möbler o.d. re-coverklä om [sig] change; klä sig fin dressklä påklä på ngn put sb's clothes on for him (resp. her), help sb on with his (resp. her) clotheskläbarn, docka dress…klä på ngn skjortan put sb's…on [for him resp. her]klä på sig get dressed, dress, put on one's clothesklä på er ordentligt! put plenty [of clothes] on!, wrap [yourselves] up well!klä uppi fina kläder dress…upklä upp sig dress uppklä utklä ut sig till prinsessa dress oneself up as a…klä övermöbler o.d. cover <med with>; upholster <med in, with>; tekn., linda om dress
© NE Nationalencyklopedin AB