Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

intygsubstantiv~et, =certificate <om (över, på) of>; utförligare testimonial <om (över, på) respecting (as to)>; jur. affidavitutfärda (visa) ett intyg issue (show, present) a certificate osv.enligt intyg av… as certified (attested) by…
attestsubstantiv~en, ~erbemyndigande authorization; intyg certificateutfärda en attest issue a certificate
varudeklarationsubstantiv~en, ~erdescription of goods, trade description; intyg om kvalitet informative label; som rubrik på varuförpackning:innehåll contents; ingredienser ingredients used
betygsubstantiv~et, =handling:officiellt intygel.examens~ certificate; avgångs~ [school-]leaving certificate; amer. transcript, final grades (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasskol~ el. termins~ [school] report; amer. report card; arbetsgivares referencebetygsgrad mark; amer. gradevad fick du för betyg i engelska (på din uppsats)? what mark (amer. grade) did you get in English (for your composition)?sätta betyg mark; amer. grade
bevissubstantiv~et, =allm. proof < of>, testimony äv. tecken; ådagaläggande demonstration; intyg certificateett bindande bevis conclusive proof, a conclusive piece of evidenceett talande bevis a telling argumentsom ett bevis på… as [a] proof (as evidence, as testimony) of…; som ett tecken på äv. as a mark (token) of…ge (framlägga) bevis furnish (adduce) proofsundanröja bevisen remove the evidencefrikännas i brist på bevis be acquitted through (because of) lack of evidence
© NE Nationalencyklopedin AB