Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

inträffaintransitivt verb~de, ~thända happen, occur, come about; infalla occur, fall <en söndag on…>om en olycka inträffar if there is an accident, if an accident occurspolisen ser allvarligt på det inträffade the police take a serious view of the incident
infallaintransitivt verb-föll, -fallitinträffa falljulafton inföll på en onsdag …fell on a Wednesdayden första perioden inföll i början av seklet the first period took place…
inträdaintransitivt verb-trädde, -trätteg.se träda inunder trädafriareinträda i en förening join a societyinträda i ngns ställe take sb's placebildl.:inträffa set in; börja commence, begin; uppstå arise; följa ensueså snart en förbättring inträder as soon as there is an improvement
skeintransitivt verbskedde, sketthända happen; inträffa äv. occur; hända sig come about; äga rum take place; försiggå go on; göras el. verkställas be done; om betalning el. transport be effecteddet kommer att skeen förbättring there will be…vad som [händer och] sker what is going on (taking place)det som sker, det sker what is to be will bedet är bäst som sker it's all for the best, everything turns out for the best in the endskadan är redan skedd the damage has been done
© NE Nationalencyklopedin AB