Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

inträdesubstantiv~t, ~nentrance; framför allt i friare bet. o. om t.ex. medlemsskap entry; tillträde admission, admittancegöra sitt inträde i… eg. vanl. enter…ta sitt inträde i t.ex. akademi take one's seat as a member ofavgift entrance fee
gratisadverbfor nothing, free [of charge (cost)], gratisadjektivoböjl.free, gratuitousinträde gratis admission free
entrésubstantiv~n, ~eringång entrance; förrum entrance hall[rätt till] inträde admissionfri entré admission freeinträdande på scenen entrygöra sin entré äv. make one's appearanceavgiftse entréavgift
tillträdesubstantiv~t, ~ntillträdande:av egendom entry <av into possession of>, taking possession, taking over <avi båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>tillträde till lägenhet o.d. take possession of…, take over…vid tillträdet av tjänsten blev han on taking up his duties…inträde o.d. entrance, admission <till to>; tillåtelse att gå in admittanceobehöriga äga ej tillträde som anslag No Admittance [Except on Business]
friadjektivfrittfree; oavhängig äv. independent; ogenerad äv. free and easy; öppen el. oskymd open; jfr ledigmed ex.fri bil free use of a (resp. the) carfri bostad rent-free accommodationfritt fall free fallunder friare former more informally, under freer formsfri höjd trafik. headroom, [clear] headwayfritt inträde på skylt o.d. entrance (admission) freefri konkurrens free (open) competitionfri kost free meals (pl.)fri kärlek free lovefri radikal kem. free radicalfri översättning free translationbli fri frisläppt be set free, be set at libertygöra sig fri från ngt get rid of (rid oneself of) sthhålla vägarna fria från snö keep the roads clear of snowdet står dig fritt att (+ inf.) you are [perfectly] free (at liberty) to + inf.vara fri från misstankar be clear of suspicionordet är fritt the meeting (floor) is open for discussion, everyone is now free to speaki det fria in the open [air], out of doors
© NE Nationalencyklopedin AB