Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

intillprepositionom rum: fram till up toalldeles intill parken quite close to the parkom tid untilom mått etc. up to
adverbi rummet intill in the adjoining roomvi bor alldeles intill we live next door
bredvidprepositionbeside, at the side of, by the side of; gränsande intill adjacent to, next to; om hus etc. next to, next door to; vid sidan om alongside, alongside of
adverbintill close byhär bredvid close by herei huset bredvid in the next house, next door
tättadverbclosely, thickly, tighthålla tätt om båt, kärl be watertightlocket sluter tätt the lid fits tightstå tätt stand closely togethertätt efter close behindtätt intill (invid) close up, close by, close up to
väggsubstwallbo vägg i vägg med ngn i rummet intill occupy the room next to sb; i lägenheten intill live next door to sbköra huvudet i väggen bang one's head against a brickwalldet är som att tala till en vägg it's like talking to a brick wallställa ngn mot väggen put sb up against a walldet är uppåt väggarnagalet it's all wrong
straxadverbom tid directly, in a minute, in a moment; snart presently; genast at oncestrax efter middagen just after dinnerstrax innan han for just before he leftär du klar? — jag kommer strax! are you ready? — I'm coming in a minute (moment)!jag kommer strax tillbaka I'll be back in a minute (moment)klockan är strax 2 it is close on two o'clockom rumstrax bredvid el. strax intill close by
tryckaverbpress; klämma squeeze, oppress sbtrycka ngns hand shake sb's handtrycka ngn till sitt bröst press sb to one's bosom, clasp sb to one's bosomtrycka sig mot en vägg press oneself against a wall; tätt intill flatten oneself against a walltrycka på en knapp press a buttontrycka ngn trycka weigh sb downtypogr.el.på tyg etc. print
verb och partikelverbtrycka avavfyra fire, pull the triggertrycka ihop ngtflera föremål press sth together; klämma squeeze sth togethertrycka inpress intrycka ned (ner)press down; friare depresstrycka ombok etc. reprint
© NE Nationalencyklopedin AB