Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

intetpronomenlitt. nothing
mynnaverbmynna i el. mynna ut i a) om flod etc. fall into; om gata etc. lead to b) end inmynna ut i intet come to nothing
ingen (intet el. inget, inga)pronomennodet kom inga brev i dag there were no letters today, there weren't any letters todayingen dum idé! not a bad idea!självst. om personingen, inga nobody (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasno one (sing.)neutraltintet el. inget nothingjag sökte men hittade inga I looked, but did not find anyingen av dem har kommit tillbaka none of them have (has) come back; av två neither of them has come backingen annan ingen annan människa nobody else, no one elseingen annan bok no other book
ontadjektivroten till allt ont the root of all evilintet ont anande unsuspectinglydet är inget ont i det there is no harm in thatvärk pain, achegöra ont hurtha ont be in pain, sufferha ont i huvudet have a headacheha mycket ont i huvudet have a bad headachedet är ont om smör there is a shortage of butterha ont om be short of
alltpronomenfristående all, everythingallt eller intet all or nothingnär allt kommer omkring after all, when all is said and donebara tio allt som allt only ten all told, only ten all in allspring allt vad du kan run as fast as you caninte för allt i världen not for anything in the world
adverballt bättre better and betterallt intressantare more and more interestingallt sämre worse and worse
© NE Nationalencyklopedin AB