Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

interventionsubstantiv~en, ~erintervention
noninterventionsubstantivoböjl.polit. non-intervention
ingripandesubstantiv~t, ~nkraftfull åtgärd intervention, action; inblandning interferencemilitärt ingripande military intervention
statsingripandesubstantiv~t, ~nState (Government) intervention (interference)
inblandningsubstantiv~en, ~ari andras affärer interference, meddling (endast sg.)bildl. el. ingripande intervention
medlingsubstantiv~en, ~armediation, intervention; förlikning conciliation; i äktenskapstvist attempt to bring about a reconciliation; skiljedom arbitration; uppgörelse (resultat) settlement, arrangement
© NE Nationalencyklopedin AB