Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

internadjektivinternalintern tv, se intern-tv
substpå anstalt inmate; i fångläger internee
intern-tvsubstclosed-circuit television (TV)förk.CCTV
inreadjektivinner; invändig interior; invärtes, intern internalett lands inre angelägenheter internal affairs
interneraverbi fångläger intern; på anstalt detain <i, in>
tvsubsttelevision, TV äv. tv-apparat; vard. telly; amer. the tubese (titta) på tv watch television, watch TV; vard. watch the tellyintern tv closed-circuit television
© NE Nationalencyklopedin AB