Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

intensivadjektiv~tintense; koncentrerad intensive; energisk el. spec. om person äv. energeticsubstantiv~envard., på sjukhus intensive care unit
lidelsefulladjektiv~tallm. passionate; om tal impassioned; friare äv.:brinnande ardent; intensiv fervent; häftig vehement
uppdrivenadjektiv-drivet, -drivnaintensiv intense, intensifiedhögt uppdrivna förväntningar high expectationshögt uppdrivna hyror abnormally high rents
våldsamadjektiv~t, ~maallm. violent; häftig (om t.ex. känsla) äv. vehement; intensiv intense; starkare:om t.ex. applåd tremendous; om hunger ravenous; vild el. om t.ex. strid furious; oerhörd terriblevåldsamma ansträngningar furious (intense) effortsfå en våldsam död die a violent deathha ett våldsamt humör have a violent (fiery) tempergöra våldsamt motstånd mot polis violently resist…, offer violent (forcible) resistance to…i våldsam fart at a furious (terrific) speed
starkadjektiv~tallm. strong äv. gram.; kraftig powerful; fast el. om t.ex. hand el. karaktär el. tro firm; slitstark el. om t.ex. kläder el. möbler solid, durable, lasting; om krydda hot; verksam el. om läkemedel äv. powerful, potent; intensiv el. om t.ex. köld el. ljus el. längtan intense; om ljudel.röst loudstark färg bright (vivid) colour; kortsp. strong suiten bacill i stark förstoring a greatly enlarged (magnified)…starkt intryck äv. deep impressionen stor stark karl äv. a great big manstark köld bitter (intense) colddet starka könet the sterner sexstarka misstankar äv. grave suspicionsen stark personlighet äv. a forceful (dynamic) personalitystarka skäl good (powerful) reasonsstark ström om vatten äv. rapid currentstark tillströmning av studerande large influx…stark trafik heavy trafficvara stark i armarna have strong arms
© NE Nationalencyklopedin AB