Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

intensivadjektivintense; koncentrerad intensive
häftigadjektivviolenthetsig hot; intensiv intenseom person:hetlevrad hot-headed; lättretad quick-temperedvard., jättebra super, smashing
starkadjektivstrong; kraftig powerful; intensiv intense; om ljud loudstark hunger great hungerstarkt kaffe strong coffeestarka kryddor hot spicesstark köld bitter coldstark mat hot food
© NE Nationalencyklopedin AB