Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

instrumentsubstantiv~et, =allm. instrument
musikinstrumentsubstantiv~et, =musical instrument
redskapsubstantiv~et, =verktyg tool, implement; instrument instrument; t.ex. hushålls~ utensil; gymn. [PT (PE)] appliancebildl. tool, instrument
tortyrredskapsubstantiv~et, =instrument (implement) of torture
mätinstrumentsubstantiv~et, =measuring instrument, gauge
stränginstrumentsubstantiv~et, =string[ed] instrument
fagottsubstantiv~en, ~erinstrument bassoon
blåsinstrumentsubstantiv~et, =mus. wind instrument
knäppinstrumentsubstantiv~et, =mus. plucked string instrument
styrmedelsubstantiv-medlet, =means (instrument) of control
© NE Nationalencyklopedin AB