Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

instrumentsubstinstrument
stränginstrumentsubststring instrument stringed instrument
blåsinstrumentsubstwind instrument
musikinstrumentsubstmusical instrument
mätinstrumentsubstmeasuring instrument
mässingsinstrumentsubstbrass instrument
stråkinstrumentsubststringed instrument
ljudsubstsound; klang, om instrument tone
visaresubstpå ur hand; på instrument pointer, indicator, needle
apparatsubstinstrument apparatus <för for>; anordning, t.ex. elektrisk device, appliance; radio, tv set; t.ex. bandspelare machine
© NE Nationalencyklopedin AB