Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

instrueratransitivt verb~de, ~tinstruera ngn i ngt teach sb sthinstruera ngn ge föreskrifter att (+ inf.) instruct sb to + inf.instrueraundervisa ngn om hur han ska (+ inf.) brief sb as to how to + inf.
lärasubstantiv~n, lärorvetenskapsgren science; teori[er] theory, theories (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastro faith; förkunnelse el. undervisning teaching[s (pl.)]den rätta läran the true faithgå (komma, vara) i lära hos ngn be apprenticed to sb
transitivt verblärde, lärtlära andra el. undervisa teach; undervisa äv. instructlära ngn [att] simma teach sb to swim, instruct sb in swimminghan lärde mig hur jag skulle lösa problemen he taught me how to…lära sig learnman lär så länge man lever we live and learn; jfr vidare lära samt lära kännaunder känna
reflexivt verblärde, lärtlära sig learn; tillägna sig äv. acquire; snabbtel.speciellt i fråga om dålig vana o.d. pick up <ngt av ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassth from sb>lära sig learn <av ngn from sb>; undervisas be taught <av ngn by sb>lära sig [att] köra bil learn [how] to drivevi har lärt oss [att] uppskatta… äv. we have grown (come) to appreciate…läraundervisa sig själv teach oneself
partikelverblära ngn av med ngtvard. teach sb to stop doing sthlära inlearnlära omrelearnlära upp ngnteach (öva upp train, instruera instruct) sblära ut ngt till ngnteach sb sth
© NE Nationalencyklopedin AB