Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

institutionsubstinstitutionengelska institutionen univ. the English Department
anstaltsubstinstitution institution, establishment
välgörenhetsinrättningsubstcharitable institution
utbildningsanstaltsubsteducational institution; i visst syfte training institution
institutsubstinstitute; t.ex. bankinstitut institution
föreståndaresubstmanager <för of>, director <för of>; för institution head <för of>
© NE Nationalencyklopedin AB