Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

institutionsubstantiv~en, ~erallm. el. läroanstalt institute, schoolengelska institutionen vid universitet the Department of English, the English Department
kreditinstitutsubstantiv~et, =credit institution (agency)
välgörenhetsinrättningsubstantiv~en, ~archaritable institution
inrättningsubstantiv~en, ~aranstalt establishment; social äv. institution
fackhögskolasubstantiv~n, -skolorung. specialized higher education institution
fysikumsubstantivoböjl., ettphysics institution (laboratorium laboratory)
institutsubstantiv~et, =allm. institute <för for (of)>; läroanstalt äv. school, college; t.ex. bank~ institutionjur. institution
anstaltsubstantiv~en, ~erinstitution institution, establishmentåtgärd arrangement, preparationgöra (vidta) anstalter för make arrangements (preparations) for, take measures for
organsubstantiv~et, =kropps- el. växtdel organorganisation o.d. organ <för of>; inom t.ex. FN äv. agency; institution institution; myndighet authority, body; språkrör mouthpiece; tidning newspaper
föreståndaresubstantiv~n, =manager, director; för institution head <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>
© NE Nationalencyklopedin AB