Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

institutsubstantiv~et, =allm. institute <för for (of)>; läroanstalt äv. school, college; t.ex. bank~ institutionjur. institution
rektorsubstantiv~n, rektorervid skola headmaster; kvinnl. headmistress; båda äv. head [teacher]; speciellt amer. principal; vid institut o. fackhögskolor principal, director
statsubstantiv~en, ~erpolit. statestaten the State; statsmakterna the Government; i konungadöme,jur. o.d. the Crown[Förenta] Staterna the [United] States (sg.)en stat i staten a State within the Statestatens bekostnad at the public expense, at the expense of the State (Government)Statens Institut för… the National [Swedish] Institute of (for)…Statens Järnvägar the [Swedish] State RailwaysStatens Provningsanstalt the [Swedish] National Testing Institutebudget:allm. budget; underhålls~ för tjänstemän establishment
© NE Nationalencyklopedin AB