Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

instämmandesubstantiv~t, ~nbifall agreement, concurrence, assentadjektivoböjl.concurringen instämmande nick a nod of assent
stillatigandeadjektivoböjl.silent, quiet; om instämmande implicit; om medgivande tacitadverbsilentlystillatigandeåse (förbigå) ngt …passively
© NE Nationalencyklopedin AB