Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

inställandesubstantiv~t, ~nupphörande suspension, discontinuation; avlysande cancellation
indragningsubstantiv~en, ~aråterkallande withdrawal; inställande discontinuation, suspension; avskaffande abolition; konfiskering confiscation; jfr dra inunder draav vatten, elektricitet o.d. laying on
© NE Nationalencyklopedin AB