Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inseverbsee, realize
tydligadjektivlätt att se, inse, förstå plain, clear; lätt att urskilja:om t.ex. fotspår, bevis, uttal distinct; markerad marked; läslig legible; uppenbar obvious
finnaverbfind; inse el. märka see; anse think, considerfinna för gott att… think fit to…finna sig vara find oneselffinna sig i a) tåla stand, put up with b) foga sig i submit to
ögasubsteyefå upp ögonen för become alive to; inse realizeha öga för have an eye forhan har ögonen med sig he keeps his eyes openha ett gott öga till ngn have a soft spot for sbha ett gott öga till ngt have one's eye on sthhålla ett öga keep an eye onkasta ett öga have a look atöga för öga an eye for an eyemed blotta ögat with the naked eyemellan fyra ögon in private, privatelystå öga mot öga med stand face to face withdet var nära ögat! that was a narrow escape!, that was a close shave!
© NE Nationalencyklopedin AB