Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

insatssubstantiv~en, ~erlös del i ngt liner, inset, insertioni spel o.d. stake[s (pl.)]; kontant~ depositdet var ett uppdrag med livet som insats …in which [his (her) etc.] life was at stakeprestation achievement, work (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaseffort; bidrag contribution; idrotts~ performancegöra en insats för (i) make a contribution to, contribute one's share to, work (do something) forhan har gjort en stor insats inom föreningen he has done great work (a great job) for…
storartadadjektiv-artat, -artadegrand, magnificent, splendid, superben storartad insats a great achievement, great work
helhjärtadadjektiv-hjärtat, ~ewhole-heartedhan gjorde en helhjärtad insats he put his heart and soul into it
vågatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tha mod att dare; våga sig på o. riskera venture; riskera äv. hazard, risk; satsa stake; slå vad om betjag (han) vågar I dare (he dares) to…vågar jag (han) gå? dare I (he)…?, do I (does he) dare to…?han vågar (vågade) inte he daren't…, he doesn't (didn't) dare to…vågar jag be om…? dare I ask for…?vågata risken att göra ngt risk (take the risk of) doing sthjag vågar påstå att… I can confidently (tar mig friheten I make so bold as to) say that…våga livet risk (hazard, jeopardize, som insats stake) one's lifedu skulle bara våga! you just dare!, just you dare (try)!reflexivt verb~de, ~tvåga sig dit (hit) venture el. dare to go there (to come here)våga sig fram [ur gömstället] venture [to come] out [of…]våga sig på ngn angripa dare to tackle (attack) sb; tilltala o.d. venture to approach sbvåga sig på en uppgift dare to tackle…våga sig på att… venture (dare) to…ska man våga sig på det? should one chance it [or not]?våga sig ut i kylan venture [to go] out in the cold; trotsa kylan brave the cold
© NE Nationalencyklopedin AB