Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inriktadadjektiv-riktat, ~esocialt inriktadverksamhet …that has social aims in viewvara inriktad på att (+ inf.) a) sikta mot aim at + ing-form, be bent on + ing-form b) koncentrera sig på concentrate on + ing-form, direct one's energies towards + ing-formhan är mera inriktad lagd för he has a greater propensity for
inriktatransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse rikta inunder riktareflexivt verb~de, ~tinrikta sig på, se vara inriktad påunder inriktad
sinnadadjektivsinnat, ~elagd minded; inriktad disposed; hågad inclined <för for>fientligt (vänskapligt) sinnadnation hostile (friendly)…
riktatransitivt verb~de, ~tvända åt visst håll:allm. direct <mot to[wards]i fientligt syfteskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst>; t.ex. blicken äv. turn <mot towards>; vapen o.d. aim, level, point <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>; tekn.:räta straighten […out]; justera adjustrikta kritik mot regeringen level criticism against…, pass censure on…rikta ett brev till statsministern address a letter to…rikta ett slag mot… aim (direct, deal) a blow at…rikta sin (ngns) uppmärksamhet på ngt äv. turn one's (draw el. call sb's) attention to…rikta in sig på, se vara inriktad påunder inriktadreflexivt verb~de, ~trikta sig om person (vända sig) address oneself <till to>; om bok o.d. be intended <till for>, appeal <till to>; om kritik be directed <mot against>, focus <mot on>
© NE Nationalencyklopedin AB