Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inrapporteratransitivt verb~de, ~treport
meddelatransitivt verb~de, ~tge besked let sb know; skriftligen äv. send [sb] a message, send [sb] wordmeddela ngn ngt underrätta inform sb of sth; delge, t.ex. nyhet communicate sth to sb; speciellt formellt el. officiellt notify sb of sth (sth to sb)meddela ngt (att) äv.:tillkännage announce (uppge state, inrapportera report) sth (that)vi ber Er meddela oss please let us know (inform us [as to])han lät meddela he sent a message (sent word)härmed meddelas att i brev this is to inform you that, we beg to inform you that; i kungörelse notice is hereby given thatdet meddelas att it is announced (learnt) thatfrån London meddelas (det meddelas från London) att it is reported from London thatge el. lämna give; bevilja grant; utfärda issuemeddela dom give (render) a decision, pass judgementreflexivt verb~de, ~tmeddela sig om person communicate <med with>
© NE Nationalencyklopedin AB