Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inomhusadverbindoors
trappavsatssubstinomhus landing
läktaresubstinomhus gallery; åskådarläktare stand, grandstand
badhyttsubstvid strand bathing-hut; inomhus cubicle
avklädningshyttsubstvid strand bathing hutinomhus cubicle
affärscentrumsubstköpcentrum shopping centre; inomhus shopping arcade, shopping mallaffärs- och kontorsdistrikt business district
räckesubstpå t.ex. balkong rail; på trappa: inomhus banisters (pl.)utomhus railing
trappasubstinomhus stairs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaslängre staircaseen trappa a flight of stairsen trappa upp uppstairsbo en trappa upp live on the first floor; amer. live on the second floormöta ngn i trappan meet sb on the stairsutomhus steps (pl.)en trappa a flight of steps
verbtrappa ned de-escalatetrappa upp escalate
inneadverbom rum in; inomhus indoorsinne i t.ex. huset inside, inlängst inne i at the back ofom tidnu är tiden inne att göra det now the time has come to do it
adjektivdet är inne vard., på modet it's with it, it's the in-thing
sittaverbsit; sitta ned sit down; vara el. befinna sig bevar så god och sitt! please take a seat!sitta hemma be at home; stanna stay at homesitta och läsa sit reading; hålla på att be readingsitta i fängelse be in prisonhon sitter i sammanträde she is at (in) a meetinghan sitter i telefon he is engaged on the phoneom sak be; ha sin plats be placed; hänga hang; vara satt be put; anbragt be fixed, be fittedklänningen sitter bra the dress fits well
verb och partikelverbsitta av avtjäna ett straffserve a sentencesitta fastha fastnat stick, be stuck; vara fastsatt be fixed; vara fastklibbad adheresitta iom t.ex. skräck remainfläcken sitter i the stain is still theresitta ihophave stuck together; vara hopsatt be put together, be fastened togethersitta inneinomhus be indoors; hålla sig stay indoorsi fängelse be in prison; vard. do time, be insidesitta kvarinte resa sig remain sitting, remain seatedsitt kvar! don't get up!vara kvar remainsitta med i styrelsenbe a member of the board, be on the boardsitta ned (ner)sit downsitta uppesit up; om sak: vara uppsatt be upsitta uppe halva natten be (stay, sit) up half the nightsitta åtbe tight; stark. be too tight
© NE Nationalencyklopedin AB