Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inomprepositionwithin, insideinom ett år in a year, within a yearinom kort in a short time, shortly
rotelsubstdepartment; inom polisen squad, division
elbojasubstinom fångvården electronic tag
furirsubstmil. corporal; inom flottan petty officer; inom flygvapnet sergeant
kyrkoherdesubstvicar, rector; inom katolska kyrkan parish priest
överstelöjtnantsubstlieutenant-colonel; inom flygvapnet el. ungefär wing commander
dagcentersubstverksamhet inom bl.a. äldreomsorg day centre
skeppsubstship; fartyg vesselinom arkitektur nave; sidoskepp aisle
kårsubstbody; mil.el.inom diplomatin corpspl. lika
räckhållsubstinom räckhåll within reach, within sb's reachdet är inom räckhåll för mig it is within my reach, within sb's reach
© NE Nationalencyklopedin AB