Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

inomprepositioni rumsbetydelseel.friare within; innanför äv. inside; inuti el. i äv. in; jfr ex.inom industrin in [the sphere of] industryfrågan diskuterades först inom partiet …within (inside) the partyinom styrelsen bland styrelsemedlemmarna among the members of the boardinom sig i sitt inre inwardly, in one's heart (mind), within onehan tänkte inom sig för sig själv …to himself; se äv. resp. subst.i tidsbetydelse:inom gränserna för within; i betydelsen 'om' el. 'under' äv. in; 'på kortare tid än' äv. in under (less than), insideinom [loppet av] ett år in (within) [the course of] a yearinom den närmaste tiden in the immediate futureinom kort in a short time, shortly
näringsidkaresubstantiv~n, =inom industri manufacturer; inom handel businessman; inom hantverk handicraftsman
löjtnantsubstantiv~en, ~erinom armén lieutenant; inom flottan sub-lieutenant; inom flyget flying officer; amer.:inom armén el. flyget first lieutenant; inom flottan lieutenant junior grade
fänriksubstantiv~en, ~arinom armén second lieutenant; inom flottan acting sub-lieutenant; inom flyget pilot officer; amer.:inom armén o. flyget second lieutenant; inom flottan ensign
furirsubstantiv~en, ~erung.: mil. corporal; inom flyget sergeant; inom flottan petty officer
facktermsubstantiv~en, ~ertechnical (inom handel, industri trade) term
byråsekreteraresubstantiv~n, =inom statligt verk assistant secretary, executive officer
kaptensubstantiv~en, ~ersjö. el. sport. captain; fartygs~ äv. master <, föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>inom armén captain; inom flottan lieutenant; inom flyget flight lieutenant; amer. captain; befattningsmässigt motsv. major el. resp. inom flottan lieutenant commander
byrådirektörsubstantiv~en, ~erinom statligt verk senior adminstrative officer
hörhållsubstantivoböjl., inom (utom) hörhåll within (out of) earshot
© NE Nationalencyklopedin AB