Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

innovationsubstantiv~en, ~erinnovation
uppfinningsubstantiv~en, ~arinventionny uppfinning äv. innovation
Utbildningsdepartementeti Sverige the Ministry of Education and Research; i Storbr. the Department of Education; för högre utbildning the Department for Business, Innovation and Skills; i USA the Department of Education
utbildningsministersubstantiv~n, -ministrari Sverige Minister for Education; i Storbr. Secretary of State for Education; för högre utbildning Secretary of State for Business, Innovation and Skills; motsv. i USA Secretary of Education
nyhetsubstantiv~en, ~ernågot nytt el. ny sak novelty; nytt påfund el. förändring innovation; nytt drag new featureden senaste nyheten i skoväg äv. the last word (latest fashion) in shoesnyheter på bokmarknaden äv. new publications, new and forthcoming booksha nyhetens behag have the charm of novelty[underrättelse om] något nyligen inträffatnyhet[er] news (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasi tidning news item[s]en [god (dålig)] nyhet a piece of [good (bad)] newsjag kan tala om en nyhetnågot nytt [för dig] I have got [some (a piece of)] news for youdet var är en nyhet för mig that is new[s (pl.)] to meinga nyheter är goda nyheter no news is good news
© NE Nationalencyklopedin AB