Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

innehållsrikadjektiv~t (attr.)…containing a great deal (lots of things); mångsidig el. omfattande comprehensive, substantialen innehållsrikhändelserik dag an eventful dayett innehållsrikt liv an eventful (a full) life
omfattandeadjektivoböjl.vidsträckt extensive; om t.ex. kunskaper el. befogenheter wide; innehållsrik comprehensive; vittgående:om t.ex. reform far-reaching; om t.ex. förändring sweeping; i stor skala large-scale…
© NE Nationalencyklopedin AB