Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

innanförprepositioninside, within; bakom t.ex. disken behindalldeles innanför dörren just inside the doorinnanför murarna within (inside) the wallsinnanför rocken under the (his etc.) coatadverbi rummet innanför in the room beyond
1 västsubstantiv~en, ~arplagg waistcoat; amer. vestfå någonting innanför västen get something under one's belt
inomprepositioni rumsbetydelseel.friare within; innanför äv. inside; inuti el. i äv. in; jfr ex.inom industrin in [the sphere of] industryfrågan diskuterades först inom partiet …within (inside) the partyinom styrelsen bland styrelsemedlemmarna among the members of the boardinom sig i sitt inre inwardly, in one's heart (mind), within onehan tänkte inom sig för sig själv …to himself; se äv. resp. subst.i tidsbetydelse:inom gränserna för within; i betydelsen 'om' el. 'under' äv. in; 'på kortare tid än' äv. in under (less than), insideinom [loppet av] ett år in (within) [the course of] a yearinom den närmaste tiden in the immediate futureinom kort in a short time, shortly
© NE Nationalencyklopedin AB