Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

innandömesubstantiv~t, ~ninside, interior (båda sg.)jordens innandöme[n] the bowels of the earth
innanmätesubstantiv~t, ~ninnandöme inside, interior (båda sg.)i djurkropp entrails, guts, bowels (samtliga pl.)i frukt o.d. pulp
inreadjektivoböjl.belägen längre in inner, interior, inside; invärtes el. intern internalinre angelägenheter lands el. förenings internal affairs; lands äv. domestic affairsden inre kretsen the inner circleinre marknad single (internal) marketsom hör till själslivet inner, inward; egentlig intrinsicen inre drift an impulse from withininre kamp inner (inward) struggleinre monolog interior monologueför hans inre syn to (in) his mind's eyesubstantivoböjl., ettinnandöme inside; persons inner man (woman)hela mitt inreupprördes my whole soul (being)…det inreav landet the interior…den smärta hon kände i sitt inre vanl. …inwardly
© NE Nationalencyklopedin AB