Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

innankonjunktion och prepositionbeforeinnan dess before that, before this
adverbdessförinnan before
dröjaverbsöla dawdledröja med att komma be late in comingdröja med ngt delay sth, put off sthsvaret har dröjt länge the answer has been a long time comingvänta wait; stanna stop, stayvar god och dröj! i telefon hold on, please!, hold the line, please!dröj lite! el. dröj ett tag! hang on!, wait a moment!dröj inte länge! don't be long!det dröjer länge, innan… it will be a long time before…det dröjde inte länge förrän (innan) hon kom it was not long before she came
ordsubstwordord och inga visor plain speakingbegära ordet ask permission to speakordet be called upon to speakhålla sitt ord el. stå vid sitt ord keep one's wordinnan jag visste ordet av before I knew where I wasi ord och handling in word and deedmed andra ord in other wordsta till orda begin to speak
utanpreposition och adverbwithoututan arbete out of workutan honom skulle jag aldrig klarat det but for him I would never have managed itutan att han märkte det without his noticing it, without him noticing itkänna ngt utan och innan know sth inside out
konjunktionbutinte bara…utan även not only…but also
2 desspronomenits
adverbinnan dess before thensedan dess since thentill dess el. tills dess till then, until thentill dess att till, untildess bättre lyckligtvis fortunatelyju förr dess bättre the earlier the better, the sooner the better
straxadverbom tid directly, in a minute, in a moment; snart presently; genast at oncestrax efter middagen just after dinnerstrax innan han for just before he leftär du klar? — jag kommer strax! are you ready? — I'm coming in a minute (moment)!jag kommer strax tillbaka I'll be back in a minute (moment)klockan är strax 2 it is close on two o'clockom rumstrax bredvid el. strax intill close by
tänkaverbthink < of>; förmoda suppose; föreställa sig imagine; tro believetänk att hon är så rik! to think that she is so rich!tänk bara! just think!, just fancy!, just imagine!tänk om du skulle träffa honom supposing (what if) you were to meet himtänka för sig själv inom sig think to oneselfvar det inte det jag tänkte! just as I thought!det är (vore) något att tänka that's worth considering, that's worth thinking abouttänka el. tänka att (inf.) ämna be going to (inf.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasfundera på att be thinking of (ing-form)tänker du stanna hela kvällen? are you going to stay the whole evening?, do you intend (mean) to stay the whole evening?tänka siga)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasföreställa sig imaginekan ni tänka er vad som har hänt? can you imagine what has happened?tänka sig för innan man gör ngt think carefully before one does sth, think twice before doing sthb)ämna bege sigvart har du tänkt dig resa? where have you thought of going to?
verb och partikelverbtänka efterthink, reflect, considernär man tänker efter when one comes to think of ittänka igenom ngtthink sth outtänka omdo a bit of rethinking, reconsider matterstänka utfundera ut think out, work outtänka överthink over, consider
© NE Nationalencyklopedin AB