Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

inledandeadjektivoböjl.introductory, opening, preliminary, initialinledandeförberedande möte opening (preliminary, initial) meeting
fredsförhandlingarsubstantiv i pluralpeace negotiations (talks)inledande fredsförhandlingar peace preliminaries
förberedelsesubstantiv~n, ~rpreparation <för (på, till) for>förberedelser inledande åtgärder preliminaries
liksomkonjunktionframför subst. like; framför adv. samt inledande fullständig el. förkortad sats ashan är lärare liksom jag (min bror) …like me (my brother), …just like I am (my brother is)i Sverige liksom i England in Sweden as in…liksom [även] fallet var med… as was [also] the case with…adverbså att säga as it were, so to speak; på något sätt somehow; vard. sort (kind) ofjag liksom anade det I sort (kind) of thought so
jointerjektion(ibland adverb)som svar på nekande el. tvivlande fråga el. påstående [oh,] yes; why, yes; eftertänksamt well; ohfick du inte tag i honom? – Jo, det fick (gjorde) jag didn't you get hold of him? – [Oh, yes,] I didmed försvagad innebörd, inledande, anknytande o.d.jo, det var [så] sant… oh, [yes,] that reminds me…jojo, så går det well, that's what happensi förb. med adv. el. annan interj.jo då! oh yes!hör du inte på? – Jo då, det gör jag! aren't you listening? – I am (beton.) listening!
somrelavtivt pronomenmed syftning på person el. allm. who (i formellare stil som objekt el. efter prep. whom); med syftning på djur el. sak el. allm. which; i nödvändig relativsats ofta that; efter 'such' o. oftast efter 'the same' asallt (lite, mycket, ingenting etc.) som all (little, much, nothing etc.) thatdet som en gång var ett fint hus what was once…den som läser detta kommer att… anyone who reads (anyone reading, those who read) this will…han var den förste (ende) som kom he was the first (the only one) to come (that el. who came)han är den störste statsman som någonsin levat …that (who) ever livedjag var dum som trodde honom I was a fool to believe himplatsen [som] han bor på …where (in which) he is living, …[that] he is living invad heter flickan [som] du skriver till? …[that (whom, who)] you are writing to?det var här (då, på det sättet) [som] jag mötte honom …that I met himdet är någon som knackar på dörren there is someone knocking at the doordet finns ingen av oss som inte tycker att… there is not one of us who doesn't think that…
specialfall a) oöversatt efter vissa frågeord samt efter 'när (var, vart) som helst'jfr helstjag vet inte vem som har (vad som är) rätt …who (what) is right b)i allm. rel. pron.vem som än whoevervilken[dera] som än whichevervad som än whatever
konjunktionsamordnandesåväl A som B A as well as Bgammal som ung old and young alike
jämförande:'såsom [varande]' el. 'i egenskap av' el. inledande fullständig el. förkortad jämförelsebisats as; 'i likhet med', 'på samma sätt som' (vanligen endast framför substantiviska ord) like; jfr liksom, såsomP som i Peter P for (as in) Petervilda djur, somlejon och tigrar wild animals, such as…en [sådan] som han a man like himden är lika bred som lång it is as broad as it is longhan är lika lång som du …as tall as you arevarför gör du inte som jag? …as (vard. like) I do?, …like me?om jag vore som du if I were you (in your place)gör som du vill do as you like, have it your own wayde älskade honom som en son …as [they would] a son, …like a sonöverlämna en blomma som ursäkt …by way of apologysom sagt as I (you etc.) said beforesom tur var, vann han luckily,…
villkorligthan lever som [om] han vore miljonär he lives as if (though)…
adverbframför superlativ:när vattnet står som högst …at its highestnär festen pågick som bäst right in the middle of…; se äv. under bästnär man är som mest (minst) förberedd …most (least) preparedsom hastigast, se under hastigast
© NE Nationalencyklopedin AB