Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inkomstsubstpersons regelbundna income <av, from>jag har stora inkomster I have a high incomeinkomst el. inkomster intäkter receipts (pl.) <av from>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknastakings (pl.) <av from>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknasproceeds (pl.) <av of>
skattepliktigadjektivom varor el. inkomst taxable
bortfallsubstfalling off, decline; av inkomst reduction
deklarantsubstsom deklarerar inkomst person making an income-tax return
förtjänstsubstinkomst earnings (pl.)gå med förtjänst run at a profitmerit meritförtjänster goda sidor good pointsdet är din förtjänst att… it is thanks to you that…
skattaverbvärdera el. uppskatta estimate, value <till at>skatta sig lycklig count oneself fortunatebetala skatt pay taxesskatta för en inkomst pay taxes on an incomehan skattar för…om året he is assessed at…a year
tjänstsubstservicegöra ngn en tjänst do sb a favourvara i tjänst hos ngn be employed by sbstå till ngns tjänst be at sb's servicevad kan jag stå till tjänst med? what can I do for you?befattning post; spec. statlig appointment; ämbete officelämna sin tjänst befattning resign one's appointmentinkomst av tjänst earned incomevara i tjänst be on duty
© NE Nationalencyklopedin AB