Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

injagatransitivt verb~de, ~tbildl.injaga skräck i ngn strike terror into sb
skräcksubstantiv~enterror; fruktan fright, dread; fasa horror <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; plötslig scare, panicinjaga skräck i ngn sätta ~ i ngn strike terror into sb, strike sb with terrorhan var skolans skräck …the terror of the school
© NE Nationalencyklopedin AB