Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

inhämtaverbfå veta, lära pick up, learninhämta kunskaper i acquire a knowledge of
skaffaverbget; få tag på get hold of; inhämta obtainskaffa ngn ngt a) get sb sth, find sb sth b) förse ngn med ngt provide sb with sthskaffa barn have children, raise a familyskaffa sig get oneself; t.ex. kunskaper acquire; t.ex. vänner make; inhämta obtain; lyckas få secure; förse sig med provide oneself with
© NE Nationalencyklopedin AB