Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

inhämtatransitivt verb~de, ~tfå veta el. lära pick up, learn; skaffa sig obtain, procure <avi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>inhämta ngns råd ask sb's advice, consult sbinhämta upplysningar om obtain information (make inquiries) about
underrättelsesubstantiv~n, ~r, underrättelse[r] information <om about, on>; mil. o.d. intelligence <om of>; nyhet[er] news <om of>   (samtliga endast sg.)underrättelser hand., formellt advicesnärmare underrättelser further information (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasparticularsunderrättelse om att be informed that, learn thatinhämta (skaffa sig) underrättelser om inform oneself of (as to), procure information about (of, as to)vid underrättelsen om hans död at the news of his death
skaffatransitivt verb~de, ~tallm. get; [in]förskaffa procure; anskaffa provide; få tag på get hold of; få ihop (t.ex. pengar) find, raise <åt ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor sb>; inhämta, erhålla obtain; skicka efter send forbörja tänka på attskaffa barn …have children, …start a familyskaffangt ur vägen get…out of the way
reflexivt verb~de, ~tskaffa sig get [oneself]; förskaffa sig procure [for oneself]; t.ex. kunskaper acquire; t.ex. vänner make; ådraga sig contractskaffa sig upplysning om obtain information aboutskaffa sig vänner make friends
intransitivt verb~de, ~tgöra dosjö., äta eat
partikelverbskaffa framanskaffa get; åstadkomma produceskaffa hemköpa hem buy; beställa hem order…[to be sent home]; varor till affär getskaffa undanremove, clear away
© NE Nationalencyklopedin AB