Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ljushuvudsubsthan är inget ljushuvud he's not very bright
allsadverbinte alls not at all, by no meansinget besvär alls no trouble at all
invändaverbjag invände att… I objected that…jag har inget att invända mot det I have no objection to it
förebråverbreproach <för with, for>; klandra blame <för for>jag har inget att förebrå mig för I've nothing to reproach myself for
nöjeslivsubstunderhållning entertainments (pl.)amusements (pl.), liv av nöjen life of pleasuredet finns inget nöjesliv i den här staden there are no entertainments in this town
hindersubstobstacle <för to>det möter inget hinder there is nothing against it, there is no objection to thatsport., häck fence, hurdle
receptsubstmed. prescriptionkok. recipe < for>det finns inget enkelt recept metod there's no simple formula <för for>, there's no simple method <för for>
greppsubstgrasp <i, om of>; hårdare grip; tag holdmetod methodvid brottning holdett klokt grepp a wise movejag får inget grepp om det I can't get the hang of it
döljaverbconceal <för from>, hide <för from>; maskera disguise <för from>jag har inget att dölja I have nothing to hidehålla sig dold be hiding, be in hiding
ingen (intet el. inget, inga)pronomennodet kom inga brev i dag there were no letters today, there weren't any letters todayingen dum idé! not a bad idea!självst. om personingen, inga nobody (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasno one (sing.)neutraltintet el. inget nothingjag sökte men hittade inga I looked, but did not find anyingen av dem har kommit tillbaka none of them have (has) come back; av två neither of them has come backingen annan ingen annan människa nobody else, no one elseingen annan bok no other book
© NE Nationalencyklopedin AB