Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ingenindefinit pronomeninget, ingafören. nodet kom inga brev i dag there were no (weren't any) letters todayhan är ingen dumbom …not a fool; mer känslobetonat: 'inte alls någon' no foolingen dum idé! not a bad idea!ingen människa vanl. nobody; starkare 'inte en enda' not a [single] persondet är ingen konst it's easy enoughdet är ingen tillfällighet att …no mere coincidence that;
självst. utan syftning a)om personingen, inga nobody, no one (båda sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasibland none (pl.)ingensovän nobody's (no one's)…det var ingen (inga) där som jag kände there was nobody (no one) there…ingen mer får komma in no more people… b)allmänt neutraltinget nothinginget är omöjligt nothing is impossible
självst. med underförstått huvudord el. med partitiv konstr. nonehan letade i fickorna efter cigaretter (en cigarett) men hittade inga (ingen) …found none, …did not find any (one)ingen av dem har kommit tillbaka none of them have (has)…; inte en enda not one of them has…; av två neither of them has…
ingen annan ingen annan människa vanl. nobody (no one) elseingen annan bok no other…den här duger inte, har du ingen annan? …haven't you got another (any other) [one]?, …have you got no other [one]?ingen annan (inga andra) av mina vänner har… none of my other friends have (has)…
ingaindefinit pronomense ingen
ingetindefinit pronomense ingen
svalasubstantiv~n, svalorswallowen svala gör ingen sommar one swallow doesn't make a summer
1 rossubstantiv~en, rosorbot. roseingen ros utan törnen no rose without a thorn
självaktningsubstantiv~enself-respect, self-esteemingen människa med självaktning no self-respecting…
sällskapsmänniskasubstantiv~n, -människor, han är ingen sällskapsmänniska he is not a sociable person
såledesadverbföljaktligen consequently, accordingly, thusjag hade såledesingen möjlighet so [you see] I had…
betydelsesubstantiv~n, ~rmeaning, signification, import (endast sg.)ords äv. sense; vikt significance, importancehelt utan betydelse quite unimportantdet har ingen betydelse spelar ingen roll it doesn't matter
nämnatransitivt verbnämnde, nämntomnämna mention <för to>; säga say; uppge el. ange state, givenämna ngn vid namn mention sb by [his resp. her] namehöra sitt namn nämnas …mentionedingen nämnd och ingen glömd all included
© NE Nationalencyklopedin AB