Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ingen (intet el. inget, inga)pronomennodet kom inga brev i dag there were no letters today, there weren't any letters todayingen dum idé! not a bad idea!självst. om personingen, inga nobody (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasno one (sing.)neutraltintet el. inget nothingjag sökte men hittade inga I looked, but did not find anyingen av dem har kommit tillbaka none of them have (has) come back; av två neither of them has come backingen annan ingen annan människa nobody else, no one elseingen annan bok no other book
undantaverbexceptingen undantagen nobody excepted
nämnvärdadjektivingen nämnvärd förbättring no improvement to speak of
2 vartsubstjag kommer ingen vart I'm getting nowhere
betydelsesubstmeaning, sense; vikt significance, importancedet har ingen betydelsespelar ingen roll it doesn't matterha stor betydelse be of great importance
annanstansadverbnågon annanstans elsewhere, somewhere else, anywhere elseingen annanstans nowhere else
återvändosubstdet finns ingen återvändo there is no turning back
svalasubstswallowen svala gör ingen sommar ordspr. one swallow does not make a summer
barnpassningsubstlooking after childrenvi har ingen barnpassning we have no baby-sitter
hejdsubstdet är ingen hejd på… there's no limit to…
© NE Nationalencyklopedin AB