Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ingåendeadjektivgrundlig thorough, detailed
grundligadjektivthorough; ingående close; noggrann careful
noggrannadjektivomsorgsfull careful <med about>; exakt accurate; ingående closeefter noggrant övervägande after careful consideration
saldosubstbalanceingående saldo balance brought forwardutgående saldo balance carried forward
nogaadverbprecis precisely, exactly; ingående closely; omsorgsfullt carefullyakta sig noga för att… take great care not to…det är inte så noga it's not so important, it doesn't matter all that muchjag vet inte så noga I don't know exactly
adjektivnoggrann careful <med ngt about sth>kinkig particular <med ngt about sth>; fordrande exacting <med ngt about sth>
© NE Nationalencyklopedin AB