Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

informeratransitivt verb~de, ~tinform <om of>, brief <om on>väl informerad well-informedhålla ngn informerad om ngt äv. keep sb posted about sth; vard. fill sb in on sth
orienteratransitivt verb~de, ~torient, orientate; informera inform; i korthet briefreflexivt verb~de, ~torientera sig eg.el.bildl. orient oneself, get one's bearingsorientera sig i ett ämne familiarize oneself with…, make oneself familiar with…intransitivt verb~de, ~tsport. practise orienteering
© NE Nationalencyklopedin AB